Publikacje

Found 1459 results
2003
Pawlak Z.  2003.  Rough-Neural Computing,.
Węgrzyn S, Winiarczyk R, Znamirowski L.  2003.  Self-replication Processes in Nanosystems of Informatics. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 13:585–591.
Znamirowski L.  2003.  Signal Cascades in Nano-networks. STUDIA INFORMATICA. 24:21–28.
Nowak S, Grochla K.  2003.  Simple Traffic Shaping Algorithm for All-optical Networks. 10th Polish Teletraffic Symposium PSRT 2003. :413–418.
Heater S.H, Zukowska E.D, Znamirowski L.  2003.  Simulation of Conformation Switching of the Polypeptide Chains. Proceedings of the IASTED International Conference on MODELLING, SIMULATION, AND OPTIMIZATION, ISBN: 0-88986-372-5. :285–289.
Znamirowski L, Zukowska E.D.  2003.  Simulation of Environment-Forced Conformations in the Polypeptide Chains. Proceedings of the ICSEE’03, 2003 Western MultiConference, ISBN: 1-56555-261-X. :87–91.
Tomaka A A, Luchowski L.  2003.  Stereovision Techniques for the Three-Dimensional Cephalogram. E-he@lth in Common Europe.
Widera M., Winiarczyk R, Jeżewski J., Gacek A., Wróbel J., Horoba K..  2003.  Strumienie danych w systemie monitorowania, analizy i klasyfikacji sygnalow biomedycznych. STUDIA INFORMATICA, Vol.24, nr 3, 2003, pages 35-45.
Nowak S.  2003.  Technical nanosystems based on the biological solutions. IEEE Nano 2003.
Smolka B., Czubin K., Hardeberg J.Y., Plataniotis K.N., Szczepanski M., Wojciechowski K.  2003.  Towards automatic redeye effect removal. Pattern Recognition Letters. :1767–1785.
Nowak S, Grochla K.  2003.  Wpływ mechanizmów kształtowania ruchu na wydajność sieci czysto optycznych. Studia Informatica. 2A:221–228.
Domańska J, Czachórski T.  2003.  Wpływ samopodobnej natury ruchu na zachowanie mechanizmu cieknącego wiadra. Studia Informatica. 24:199–212.
2002
Kowalski P, Luchowski L.  2002.  The active stereovision head: hardware and low-level software. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:219–233.
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Winiarczyk R, Kowalski P, Matuszek M..  2002.  Algorytm nawigacji aktywnej głowicy stereowidzącej. Studia Informatica. 23:55–69.
Atmaca T., Czachórski T, Laalaoua R..  2002.  Badanie dynamiki algorytmu RED. Studia Informatica. 23:223–234.
Elbiaze H., Atmaca T., Czachórski T.  2002.  Blind shaping strategy of self-similar traffic: Markovian model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:13–25.
Pawlak Z.  2002.  Decision Tables and Decision Spaces. Soft Computing and Distributed Processing. :7–11.
Tomaka A A.  2002.  Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych. Działalność Naukowa, PAN, Wybrane zagadnienia.
Czachórski T, Pekergin F.  2002.  A diffusion approximation model of Web servers. Proc. of WITASI02, 1st IFIP Workshop on Internet Technologies, Applications and Societal Impact, Wrocław, October 10-11, 2002.
Smolka B., Canton-Ferrer C., Szczepanski M., Wojciechowski K.  2002.  Evaluation of the efficiency of robust anisotropic diffusion schemes. Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics. :666–669.
Klamka J, Węgrzyn S, Bugajski S.  2002.  Foundation of quantum computing. Part 2. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:93–106.
Pawlak Z, Skowron A., Komorowski J., Połkowski L..  2002.  Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery.
Pawlak Z.  2002.  In Pursuit of Patterns in Data Reasoning from Data - The Rough Set Way. LNAI. 2475:1–9.
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.

Strony