Publikacje

Found 1471 results
2004
Pojda D, Ober J.  2004.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation.
Węgrzyn S, Klamka J, Znamirowski L, Winiarczyk R, Nowak S.  2004.  Nano and quantum systems of informatics. Bulletin of the Polish Academy of Science. 52:1–10.
Węgrzyn S, Klamka J, Bugajski S, Gibas M., Winiarczyk R, Znamirowski L, Miszczak J, Nowak S.  2004.  Nano i kwantowe systemy informatyki. Wyd.Drugie.
Nowak S.  2004.  Nanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych.
Nowak S.  2004.  Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia. Polska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia. :81–84.
Warecki S., Znamirowski L.  2004.  Random Simulation of the Nanostructures Conformations. Proceedings Volume I, International Conference on Computing, Communication and Control Technology. :388–393.
Nowak S, Nowak M.  2004.  Selforganization in nanosystems of informatics. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:311–320.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2004.  Self-similarity of network traffic and the performances of QoS mechanisms. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:337–349.
Pawlak Z.  2004.  Some Issues on Rough Sets. Lecture Notes Computer Science. 3100:1–58.
Znamirowski L.  2004.  SWITCHING. VLSI Structures, Reprogrammable FPAA Structures, Nanostructures. STUDIA INFORMATICA. 25:1–236.
Znamirowski A.W, Znamirowski L.  2004.  Two-Phase Simulation of Nascent Protein Folding. Proceedings of the Fourth IASTED International Conference on MODELLING, SIMULATION, AND OPTIMIZATION MSO 2004. :293–298.
Bylina B., Bylina J., Domańska J, Czachórski T.  2004.  The use of vectorized and parallelized solutions to Markovian models in performance evaluation of communication networks: a case of leaky buckets with tokens. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:153–170.
Nowak M.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych.
Nowak S, Nowak M.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych.
Bylina B., Bylina J., Czachórski T, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.
Czachórski T, Domański A, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.
Grochla K, Głomb P, Sochan A.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie.
Sochan A, Głomb P, Grochla K.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie.
Znamirowski L.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych. Nowe technologie.
Grochla K, Sochan A, Głomb P.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych - Zastosowanie i bezpieczeństwo.
Kowalski P.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Zastosowanie i bezpieczeństwo.
Kowalski P.  2004.  Wybór punktu widokowego w systemach aktywnej wizji komputerowej. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:203–242.
Skabek K, Winiarczyk R.  2004.  Wykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego. Mat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :171–172.

Strony