Publikacje

Found 1471 results
2001
Pawlak Z.  2001.  New look on Bayes` theorem - the rough set outlook. Proceedings of International Workshop on Rough Set Theory and Grunular computing (RSTGC 2001). :1–8.
Smolka B., Szczepanski M., Wojciechowski K, Plataniotis K.N..  2001.  On the noise attenuation in DNA microarray images. Journal of Medical Informatics and Technologies.
Smolka B., Szczepanski M., Wojciechowski K, Plataniotis K.N..  2001.  On the noise attenuation in DNA microarray images. Proceedings of the Medical Informatics & Technologies, (MIT).
Pawlak Z.  2001.  A primer on rough sets: a new approach to drawing conclusions from data. cardozo law review. 22:1407–1415.
Skabek K, Kowalski P.  2001.  Przetwarzanie informacji wizyjnej w komputerowym systemie z mobilną głowicą stereowizyjną. Studia Informatica. 22:193–207.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2001.  Rough Measures and Integrals: A Brief Introduction. LNAI. 2253:375–379.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2001.  Rough Measures: theory and Applications. Bulletin of INternational Rough Set Society. 5:177–183.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2001.  Rough Set Theory and Granular computing. Studies in fuzziness and Soft Computing.
Pawlak Z.  2001.  Rough sets and Decision Algorithms. LNAI. 2005:3–45.
Czachórski T, Domańska J, Sochan A.  2001.  Samopodobny charakter natężenia ruchu w sieciach komputerowych. Studia Informatica. 22
Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Proceedings of 8th Polish Teletraffic Symposium.
Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Archiwum Informatyki teoretycznej i Stosowanej. 13
Sochan A.  2001.  Transmisje strumieni MPEG-2 z wykorzystaniem usługi CBR sieci ATM. Studia Informatica. 22
Nowak S.  2001.  Wykorzystanie mechanizmu RED w regulacji ruchu sieciowego. Studia informatica. :131–143.
Sochan A.  2001.  Zarządzanie połączeniami w sieciach ATM dla potrzeb komputerowych transmisji multimedialnych.
2000
Sochan A.  2000.  Biblioteka sygnalizacyjna dla programowego zestawiania połączeń w heterogenicznym środowisku sieci ATM. Studia Informatica. 1
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2000.  Computer-assisted analysis of striated toolmarks and impressions. Second European Academy of Forensic Science Meeting.
Klamka J, Węgrzyn S.  2000.  Kwantowe systemy informatyki. Studia Informatica. 21:15–45.
Kowalski P.  2000.  Oprogramowanie dla sterowania aktywną głowicą stereowizyjną. Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria: Informatyka. 38:49–65.
Klamka J, Węgrzyn S.  2000.  Quantum computing. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 12:235–246.
Grochla K, Sochan A.  2000.  Sieci prywatne oparte na technologii ATM. Studia Informatica. 1
Skabek K, Tomaka A A.  2000.  Symulator widoków wielościanów uzyskiwanych za pomocą głowicy stereowizualnej – implementacja i zastosowania. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 12
Kowalski P.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 dla objektywizacji badań pola widzenia. Journal of Medical Informatics and Technologies, vol 5. :B1–69–74.
Pojda D.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza. Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5.
1999
Winiarczyk R.  1999.  Analiza jakości usług w systemach multimedialnych. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim. :29–32.

Strony