Publikacje

Found 1471 results
2004
Pawlak Z.  2004.  Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych.. Konwersatoriu Politechniki Warszawskiej. :1–7.
2003
Czachórski T.  2003.  Analityczne modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy systemów i sieci kolejkowych. Pro Dialog. 16:90–111.
Węgrzyn S, Winiarczyk R, Znamirowski L.  2003.  Biological and technical informatics nanosystems. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 15:3–22.
Tomaka A A, Luchowski L.  2003.  Computer-aided longitudinal description of deformation and its application to craniofacial growth in humans. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Pawlak Z.  2003.  Data analysis and flow graph. Decision Support for Telecommunications and Information Society. :137–144.
Widera M., Jeżewski J., Winiarczyk R, Wróbel J., Horoba K., Gacek A..  2003.  Data Stream Processing in Fetal Monitoring System: I. Algebra and Query Language.. Journal of Medical Informatic and Technologies. 5:83–90.
Jeżewski J., Widera M., Winiarczyk R, Matonia A., Kupka T., Gacek A..  2003.  Data Stream Processing in Fetal Monitoring System: II Application to Signal Processing. Journal of Medical Informatics & Technologies. 6
Szcześniak I.  2003.  Deflection Routing with Hamiltonian Cycles. X Konferencja Sieci Komputerowe.
Czachórski T, Pekergin F.  2003.  Diffusion approximation: modelling transient flows of multiclass queueing networks. Proc. of International Network Optimization Conference, INOC'03, Oct. 27-29, 2003 Evry, France.
Klamka J, Bugajski S.  2003.  Dwu-osobowa gra kwantowa. Studia Informatica. 24:329–335.
Smolka B., Lukac R., Chydziński A, Plataniotis K.N., Wojciechowski K.  2003.  Fast adaptive similarity based impulsive noise reduction filter. Real Time Imaging. :261–276.
Smolka B., Wojciechowski K.  2003.  On the fast similarity based impulsive noise reduction in multichannel images. Conference on Computer Pattern Recognition, KOSYR.
Heater S.H, Zukowska E.D, Znamirowski L.  2003.  Information Processing in the Signal Cascades of Nanonetworks. ICCE-10, Tenth International Conference on Composites/ Nano Engineering. :233–234.
Pawlak Z.  2003.  Intelligent Systems for Information Processing From Representation to Applications.
Nowak S.  2003.  Internet w społęczeństwie informacyjnym.
Czachórski T.  2003.  Internet w społeczeństwie informatycznym.
Prusakowski J., Winiarczyk R, Skabek K.  2003.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. IV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe. :833–838.
Węgrzyn S, Klamka J, Miszczak J.  2003.  Kwantowe systemy informatyki.
Nowak S.  2003.  The manufacturing nanosystems. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:235–244.
Domańska J, Czachórski T.  2003.  Model formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej. Studia Informatica. 24:51–61.
Nowak S.  2003.  Model systemu informatycznego wzorowanego na systemach biologicznych. Studia informatica. 2A:87–95.
Pojda D, Ober J.  2003.  Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint. VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003.
Węgrzyn S, Klamka J, Bugajski S, Gibas M., Winiarczyk R, Znamirowski L, Miszczak J, Nowak S.  2003.  Nano i Kwantowe Systemy Informatyki.
Węgrzyn S, Znamirowski L.  2003.  Nanotechnological, Two-stage Production Processes. IEEE\_nano 2003. :490–493.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Nanotechnologie w informatyce. Nauka, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk. :95–111.

Strony