Specjalista ds. kadr i administracji

referent ds. dokumentacji

profesor instytutu

Asystent Projektów

profesor instytutu
associate professor

informatyk-programista

informatyk-programista

informatyk-programista

informatyk-programista

informatyk-programista

informatyk-programista

profesor instytutu

asystent w projekcie

główna księgowa

samodzielny ref. ds. administracyjnych

asystent w projekcie, informatyk-programista

Koordynator projektów

Administrator Sieci