Własności typowych kwantowych kanałów komunikacyjnych

Numer projektu: 

2016/22/E/ST6/00062

Termin: 

od 18/04/2017 do 17/04/2022

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Publikacje: