Generating random quantum channels

Historia zmian

Data aktualizacji: 29/06/2021 - 10:38; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)