Strategies for single-shot discrimination of process matrices

TytułStrategies for single-shot discrimination of process matrices
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2023
AutorzyLewandowska P, Pawela Ł, Puchała Z
JournalScientific Reports
Volume13
Start Page3046
Date Published02/2023
URLhttps://doi.org/10.1038/s41598-023-30191-0
DOI10.1038/s41598-023-30191-0

Projekt: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 27/02/2023 - 12:29; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)