Discrimination of POVMs with rank-one effects

TytułDiscrimination of POVMs with rank-one effects
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2020
AutorzyKrawiec A, Pawela Ł, Puchała Z
JournalQuantum Information Processing
Volume19
Start Page428
DOI10.1007/s11128-020-02883-3

Projekt: 

Plik PDF: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 04/12/2020 - 14:39; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)