Publikacje

Found 26 results
Filters: Autor is Dariusz Pojda  [Clear All Filters]
1998
Pojda D, Kowalski P.  1998.  Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 35:209–223.

Strony