Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji

TytułKryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji1998
AutorzyPojda D, Kowalski P
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka
Volume35
ISSNISSN 0208-7286
AbstractIstotnym problemem, występującym w zagadnieniu stereowidzenia, z wykorzystaniem obrazu z dwu kamer, jest pasowanie punktów charakterystycznych. W artykule przedstawiamy zestaw pięciu testów, służących do pasowania punktów. Jest to test jasnościowy, dokonujący właściwego pasowania, oraz cztery testy geometryczne, dokonujące weryfikacji poprawności spasowania par punktów.