IITiS PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zespole Internetu Rzeczy w związku z realizacją projektu "Analiza przywracania funkcjonowania poprzez testy obciążeniowe odporności infrastruktury na Ukrainie"

IITiS PAN oferuje stanowisko profesora Instytutu w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki.

Termin składania zgłoszeń upływa do dnia 26 lutego 2024 o godz. 14:00 (decyduje data wpływu do IITiS).

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

 

Termin składania zgłoszeń upływa do dnia 25 sierpnia 2023 o godz. 14:00 (decyduje data wpływu do IITiS).


Szczegółowe informacje w załączniku.

IITiS PAN oferuje stanowisko asystenta w Zespole Modelowania, Oceny Efektywności i Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych.

 

Termin składania zgłoszeń do dnia 24 lutego 2023 r.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN oferuje stanowisko asystenta w Zespole Modelowania, Oceny Efektywności i Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych.

IITiS PAN oferuje 2 stanowiska asystenta w Zespole Internetu Rzeczy. Zaangażowane osoby będą uczestniczyć w realizacji tematów badawczych związanych z wyznaczaniem lokalizacji urządzeń wewnątrz budynków oraz rozwojem modeli i algorytmów sterowania transmisjami w sieciach bezprzewodowych.

IITiS PAN oferuje stanowisko asystenta w Zespole Uczenia Maszynowego. Zaangażowana osoba będzie uczestniczyć w realizacji tematów badawczych związanych z przygotowaniem algorytmów uczenia maszynowego do zastosowań przemysłowych.

Oferujemy stanowisko asystenta w obszarze tworzenia, testowania i symulacji systemów jazdy autonomicznej.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu na maksymalny okres 4,5 roku w ramach projektu Sonata BIS 10 pt. „Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania niedalekiej przyszłości”. Stanowisko zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Strony