O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Abu Dhabi AI Summit 2022 Gathering of the Greatest Minds in AI

  Profesor Erol Gelenbe z IITIS PAN jest wśród 19 prelegentów zbliżającego się Abu Dhabi Artificial Intelligence Summit w dniach 12-13 grudnia 2022 roku. Na liście prelegentów jest trzech medalistów Fieldsa z matematyki i dwóch laureatów Nagrody Turinga z informatyki.

 • Na zdjęciu od lewej: Marek Skulimowski - prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, dr Mateusz Ostaszewski i prof. Leszek Pacholski, przewodniczący Rady Nagrody

  Miło nam poinformować, że Dr Mateusz Ostaszewski, który w roku 2020 obronił w IITiS PAN pracę doktorską, został wyróżniony nagrodą im. Witolda Lipskiego dla najlepszych młodych informatyków.

 • IITiS PAN oferuje stanowisko asystenta w Zespole Uczenia Maszynowego. Zaangażowana osoba będzie uczestniczyć w realizacji tematów badawczych związanych z przygotowaniem algorytmów uczenia maszynowego do zastosowań przemysłowych.

 • Data: 

  06/09/2022 - 11:30

  Prelegent: 

  Abuzer Yakaryilmaz

  Rozpoczynamy od omówienia problemów obliczeniowych i algorytmów. Definiujemy ogólną postać problemów decyzyjnych, a następnie wprowadzamy deterministyczny automat skończony (DFA) jako podstawowy decydent. Po przedstawieniu kilku przykładów DFA wraz z dyskusją ich ograniczeń, wprowadzamy ich warianty probabilistyczny i kwantowy. Przedstawiamy reprezentatywny algorytm dla każdego z tych wariantów, a następnie dyskusję na temat zalet kwantowych w ustawieniach automatów skończonych. Krótko omawiamy ostatnie implementacje algorytmów QFA na rzeczywistym sprzęcie kwantowym.

 • Pierwsze miejsce w konkurise programistycznycm Classiq/Top prize in an international programming competition organized by Classiq

  Z przyjemnością możemy pogratulować naszym pracownikom, Özlem Salehi oraz Adamowi Glosowi zdobycia głównej nagrody w międzynarodowym konkursie programistycznym organizowanym przez firmę Classiq. Adam i Özlem uzyskali najlepszy wynik i stworzyli program kwantowy dla zadania, w którym problem polegał na rozwiązaniu Kakuro, czyli matematycznej transliteracji krzyżówki. Szczegółowe omówienie zadania wraz z opisem zaproponowanego rozwiązania zostało udostępnione przez organizatorów konkursu.

 • W czasopiśmie IEEE Spectrum (ponad 400 tyś subskrypcji) został opublikowany artykuł o jednym z naukowców Instytutu: profesorze Sami Erol Gelenbe.

 • Data: 

  01/06/2022 - 13:00

  Prelegent: 

  Weronika Westwańska, ING Bank Śląski

  Tematyka referatu dotyczy innowacyjnego podejścia w przygotowaniu danych stosowanych do trenowania konwolucyjnych sieci neuronowych w zakresie segmentacji kolorowych obrazów. Problem doboru danych trenujących oraz pozyskania ich wystarczającej ilości, niezbędnej do uzyskania modelu o jak najwyższej precyzji predykcyjnej, jest istotnym zagadnieniem w tematyce sieci neuronowych. Nieprawidłowe podejście do niego może sprawić, że nawet najlepiej przygotowana architektura sieci, nie będzie w stanie wygenerować modelu, który będzie działał z satysfakcjonującą dokładnością.

 • Z przyjemnością informujemy, że 6 maja 2022 roku odbyła się uroczystość z okazji uzyskania habilitacji w dziedzinie informatyki z jednoczesnym awansem na stanowisko profesora instytutu przez dr Bartłomieja Gardasa.

Strony