Akademia Sztuki Kwantowej: Szkolenia z obliczeń kwantowych i SI kreujące innowacyjne społeczeństwo

 


Projekt „Akademia Sztuki Kwantowej” to odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, spowodowane postępem technologicznym XXI wieku, zwłaszcza w dziedzinach sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom globalnego rynku, program ma za zadanie wykształcić nowoczesnych specjalistów, którzy będą przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki kompleksowemu podejściu do edukacji, uczestnicy zdobędą zarówno umiejętności teoretyczne (z fizyki, matematyki czy nauki o danych), jak i praktyczne, ze szczególnym naciskiem na programowanie komputerów kwantowych i sztucznej inteligencji.

Pierwszy etap projektu, skierowany do szerokiej grupy odbiorców (studentów, pracowników naukowych, programistów czy przedstawicieli biznesu), obejmuje wykłady wprowadzające, które mają na celu dostarczenie uczestnikom solidnych podstaw teoretycznych. Kolejne dwa etapy będą już specjalistyczne i będą miały charakter warsztatów. Udział w drugim etapie szkolenia pozwoli na rozwijanie umiejętności związanych z implementacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Z kolei w trzecim etapie uczestnicy będą mieli okazję pracować nad projektami zespołowymi, które integrują zdobytą wiedzę i umiejętności, a także sprzyjają nawiązaniu trwałej współpracy między specjalistami z różnych dziedzin.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu i moduł: Nauka dla Społeczeństwa II
Kwota przyznana: 1 000 000 PLN

Numer projektu: 

NdS-II/SP/0222/2024/01

Termin: 

od 03/04/2024 do 03/04/2026

Typ projektu: 

Inne

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 16/05/2024 - 12:29; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

 


Projekt „Akademia Sztuki Kwantowej” to odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, spowodowane postępem technologicznym XXI wieku, zwłaszcza w dziedzinach sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom globalnego rynku, program ma za zadanie wykształcić nowoczesnych specjalistów, którzy będą przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki kompleksowemu podejściu do edukacji, uczestnicy zdobędą zarówno umiejętności teoretyczne (z fizyki, matematyki czy nauki o danych), jak i praktyczne, ze szczególnym naciskiem na programowanie komputerów kwantowych i sztucznej inteligencji.

Pierwszy etap projektu, skierowany do szerokiej grupy odbiorców (studentów, pracowników naukowych, programistów czy przedstawicieli biznesu), obejmuje wykłady wprowadzające, które mają na celu dostarczenie uczestnikom solidnych podstaw teoretycznych. Kolejne dwa etapy będą już specjalistyczne i będą miały charakter warsztatów. Udział w drugim etapie szkolenia pozwoli na rozwijanie umiejętności związanych z implementacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Z kolei w trzecim etapie uczestnicy będą mieli okazję pracować nad projektami zespołowymi, które integrują zdobytą wiedzę i umiejętności, a także sprzyjają nawiązaniu trwałej współpracy między specjalistami z różnych dziedzin.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu i moduł: Nauka dla Społeczeństwa II
Kwota przyznana: 1 000 000 PLN