Email: 

Stanowisko: 

adiunkt
Zespół badawczy

Horizontal Tabs

Publikacje

2006

2005

78. Głomb, P., and K. Grochla, "Modeling Connection State with Kernel PCA", 2nd EuroNGI Workshop on New Trends in Modeling, Quantitative Methods and Measurements, 2005.
79. Grochla, K., and J. M. Fourneau, "Simulation Analysis of Eulerian Routing with Shortcuts in All-optical networks", materiały konferencji: Second EuroNGI Workshop on, 2005.

2004

84. Grochla, K., P. Głomb, and A. Sochan, Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
86. Sochan, A., P. Głomb, and K. Grochla, Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

2003

87. Nowak, S., and K. Grochla, "Simple Traffic Shaping Algorithm for All-optical Networks", 10th Polish Teletraffic Symposium PSRT 2003: Information Society, pp. 413–418, 2003.
88. Nowak, S., and K. Grochla, "Wpływ mechanizmów kształtowania ruchu na wydajność sieci czysto optycznych", Studia Informatica, vol. 2A, no. 53, pp. 221–228, 2003.

2002

90. Grochla, K., and P. Głomb, "Kształtowanie ruchu w routerach pracujących w systemie Linux", Studia Informatica, vol. 23, no. 2A, 2002.

2001

91. Grochla, K., "Generator pakietów w środowisku sieci heterogenicznych", Studia Informatica, vol. 22, no. 2 (44), 2001.
92. Grochla, K., "A tool for network traffic generation and transmission delay measurement", Archiwum Informatyki teoretycznej i Stosowanej, vol. 13, no. 3, 2001.
93. Grochla, K., "A tool for network traffic generation and transmission delay measurement", Proceedings of 8th Polish Teletraffic Symposium, Gliwice, IITiS PAN, 2001.

2000

94. Grochla, K., and A. Sochan, "Sieci prywatne oparte na technologii ATM", Studia Informatica, vol. 1, 2000.

Strony