Technical nanosystems based on the biological solutions

TytułTechnical nanosystems based on the biological solutions
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2003
AutorzyNowak S
Conference NameIEEE Nano 2003
PublisherIEEE

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)