Machine Learning for Water Leak Detection and Localization in the WaterPrime Project

TytułMachine Learning for Water Leak Detection and Localization in the WaterPrime Project
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2023
AutorzyGłomb P, Romaszewski M, Cholewa M, Koral W, Madej A, Skrabski M, Kołodziej K
Conference NameWojciechowski A.(Ed.), Lipiński P.(Ed.)., Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej Nr. 2437, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2023, ISBN 978-83-66741-92-8, doi: 10.34658/9788366741928.
PublisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Historia zmian

Data aktualizacji: 30/11/2023 - 11:14; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)