Log-Convex set of Lindblad semigroups acting on N -level system

TytułLog-Convex set of Lindblad semigroups acting on N -level system
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2021
AutorzyShahbeigi F, Amaro-Alcalá D, Puchała Z, Życzkowski K
JournalJournal of Mathematical Physics
Volume62
Start Page072105
Date Published07/2021
URLhttps://doi.org/10.1063/5.0009745
DOI10.1063/5.0009745

Projekt: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 02/09/2021 - 13:38; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)