An initialization strategy for addressing barren plateaus in parametrized quantum circuits

Historia zmian

Data aktualizacji: 16/12/2019 - 10:18; autor zmian: Mateusz Ostaszewski (mostaszewski@iitis.pl)