Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych

TytułDetekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyTomaka A A
JournalDziałalność Naukowa, PAN, Wybrane zagadnienia
Date Published05

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)