Decision Tables and Decision Spaces

TytułDecision Tables and Decision Spaces
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2002
AutorzyPawlak Z
EditorSuraj Z.
Conference NameSoft Computing and Distributed Processing
Date Published6
PublisherWSIiZ
Conference LocationRzeszów

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)