Association of left atrial enlargement and increased left ventricular wall thickness with arrhythmia recurrence after cryoballoon ablation for atrial fibrillation.

TytułAssociation of left atrial enlargement and increased left ventricular wall thickness with arrhythmia recurrence after cryoballoon ablation for atrial fibrillation.
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2022
AutorzyWarmiński G, Urbanek P, Orczykowski M, Bodalski R, Kalińczuk Ł, Zieliński K, Mintz GS, Jedynak Z, Hasiec A, Zakrzewska-Koperska J, Michałowska I, Kowalik I, Łazarczyk H, Sterliński M, Bilińska M, Plawiak P, Szumowski Ł
JournalKardiologia Polska (Polish Heart Journal)
ISSN1897-4279
URLhttps://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/KP.a2022.0191
DOI10.33963/KP.a2022.0191

Historia zmian

Data aktualizacji: 08/11/2022 - 11:38; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)