The active stereovision head: hardware and low-level software

TytułThe active stereovision head: hardware and low-level software
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyKowalski P, Luchowski L
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume14
ISSN0867-2121

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)