Publikacje

Found 50 results
Filters: Autor is Agnieszka Anna Tomaka  [Clear All Filters]
2007
Tomaka A A, Tarnawski M, Luchowski L, Liśniewska-Machorowska B..  2007.  Digital dental models and 3D patient photographs registration for orthodontic documentation and diagnostic purposes. Computer Recognition Systems: Proceedings of 5th International Conference on Computer Recognition Systems CORES'07.
2006
Tomaka A A, Luchowski L.  2006.  The application of 3D Computer Vision In Orthodontics. Annual Report Polish Academy of Sciences. :58-59.
Tomaka A A, Skabek K.  2006.  Automatic Registration and Merging of 3D Surface Scans of Human Head. Medical Informatics & Technology. :75–81.
Sornek A., Tomaka A A.  2006.  Computer system for the analysis of facial features based on 3d surface scans.. Medical Informatics and Technology. :377–382.
Kadłubek S, Tomaka A A, Winiarczyk R.  2006.  Computer System for the Registration and Fusion of Multimodal Images for the Purposes of Orthodontics. Journal of Medical Informatics and Technologies.
Wieckowska K., Tomaka A A, Winiarczyk R.  2006.  System for facial tissue reconstruction based on dowel method. Medical Informatics & Technology. :383–387.
2005
Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K, Tarnawski M.  2005.  3D head surface scanning techniques for orthodontics.. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:123–130.
Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  The application of 3D surfaces scanning in the facial features analysis. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:233–240.
Kowalski P, Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  Landmarks Identification Using Active Appearance Model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:235–249.
Tomaka A A, Kowalski P.  2005.  Using active models for finding landmarks. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:225–232.
2002
Tomaka A A.  2002.  Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych. Działalność Naukowa, PAN, Wybrane zagadnienia.
1999
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Komputerowe metody oceny deformacji twarzo-czaszki na podstawie sekwencji teleradiogramów. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. :109–114.
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Stąpor K., Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Model-based 3D-Shape Recovery by Aspect Graphs. Machine Graphics & Vision. 8
Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC). Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Trójwymiarowa komputerowa ocena deformacji twarzowej części czaszki w oparciu o analizę par wzajemnie prostopadłych teleradiogramów. Techniki Informacyjne w Medycynie. :163–169.
1998
Philipp M, Tomaka A A.  1998.  Displacement and rotation estimation by cluster matching. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Tomaka A A.  1998.  Wybrane aspekty implementacji analizy wzrostu twarzo-czaszki metodą tensorów. Techniki Informatyczne w Medycynie. :BP–21–31.
1997
Wrześniowski M., Philipp M, Tomaka A A.  1997.  Detekcja i estymacja parametrów ruchu z wykorzystaniem klasteryzacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
Tomaka A A, Ihnatowicz J..  1997.  Model procesu tworzenia obrazu rentgenowskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.

Strony