Publikacje

Found 38 results
Filters: Autor is Przemysław Kowalski  [Clear All Filters]
2002
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
2000
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2000.  Computer-assisted analysis of striated toolmarks and impressions. Second European Academy of Forensic Science Meeting.
Kowalski P.  2000.  Oprogramowanie dla sterowania aktywną głowicą stereowizyjną. Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria: Informatyka. 38:49–65.
Kowalski P.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 dla objektywizacji badań pola widzenia. Journal of Medical Informatics and Technologies, vol 5. :B1–69–74.
1999
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Kowalski P.  1999.  Narzędzia programowe dla aktywnej głowicy stereowizyjnej. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :521–524.
Pojda D, Kowalski P.  1999.  Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:57–81.
Winiarczyk R, Kowalski P, Kędziera J.  1999.  Wydajność mechanizmów komunikacji systemu QNX. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:83–104.
1998
Pojda D, Kowalski P.  1998.  Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 35:209–223.

Strony